Kontakt - Wiercenie Studni - Studnie Głębinowe - studnia głębinowa

- tel. 513444990 - tel. 32 233 70 87 - e-mail: studnie@geoplantex.pl

Dlaczego własna studnia?

Rosnące ceny wody dostarczanej do naszych domów zmuszają nas do refleksji: „a może własne źródło wody”. Posiadając własną studnię uniezależniamy się od dostaw wody miejskiej. Jesteśmy w komfortowej sytuacji co pozwala nam na dowolne i bezpłatne jej wykorzystanie w gospodarstwie domowym.

Nasza oferta obejmuje:

• studnia głębinowa, • wykonanie odwiertu, • zabudowanie w otworze rur studziennych wraz z filtrem, • próbne pompowanie, • wykonanie osypki żwirowej lub piaskowej warstwy wodonośnej, • uszczelnienie rury nadfiltrowej.

 

Kolejne zakresy naszych usług

Dla naszych klientów z terenu Śląska oferujemy pełen zakres usług budowlanych, kanalizacyjnych oraz studniarskich:

  • Odwiert studni głębinowych
  • Odwiert studni głębinowej
  • Odwierty studni głębinowych
  • Odwierty studni głębinowej

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!