Studnia Gliwice stanowi lokalną instalację wodociągową, indywidualną lub publiczną, instalację, z której woda jest pobierana bezpośrednio ze źródła.  Woda ze studni w Gliwicach, aby mogła być wykorzystana do picia, musi jakościowo odpowiadać przepisom obowiązującym dla wody pitnej. W przypadku studni publicznych np. w Częstochowie lokalna administracja publiczna jest odpowiedzialna za finansowanie monitoringu sanitarnego, zapewnienie zgodności z parametrami jakościowymi oraz informowanie ludności o jakości wody.

Studnia głębinowa Tarnowskie Góry musi być umieszczona i wykonana w taki sposób, aby była chroniona przed wszelkimi źródłami zanieczyszczeń i zapewniała dostęp konsumentów. Lokalizacja studni musi znajdować się co najmniej 10 m od wszelkich możliwych źródeł zanieczyszczeń: latryny, szamba, stajni, szałasów, składowiska odpadów domowych lub przemysłowych, indywidualnych platform do zbierania obornika itp. Głębokość studni Strzelce Opolskie nie może być mniejsza niż 6 m. Ściany studni należy ułożyć w taki sposób, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek zanieczyszczenia zewnętrznego. Zostaną wykonane z trwałego i wodoodpornego materiału: cementu, cegły lub kamienia, rur betonowych. Ściany studni muszą być wyposażone w prowadnice. Prowadnice będą miały wysokość 70-100 cm nad ziemią i 60 cm poniżej jej poziomu. Przelotki wykonane są z wytrzymałych i wodoodpornych materiałów, a połączenie ze ścianami studni musi być wykonane ciasno. Studnia Głębinowa musi mieć pokrywę, a nad nią zadaszenie chroniące ją przed opadami atmosferycznymi. Wodę należy usuwać ze studni systemem, który zapobiega jej zanieczyszczeniu: własnym wiadrem lub pompą głębinową. Wokół studni musi znajdować się strefa ochronna o długości 1,5 m, ułożona na skarpie, cementowana lub utwardzona.