Kontakt - Wiercenie Studni - Studnie Głębinowe - studnia głębinowa

- tel. 513444990 - tel. 32 233 70 87 - e-mail: studnie@geoplantex.pl

Dlaczego własna studnia?

Rosnące ceny wody dostarczanej do naszych domów zmuszają nas do refleksji: „a może własne źródło wody”. Posiadając własną studnię uniezależniamy się od dostaw wody miejskiej. Jesteśmy w komfortowej sytuacji co pozwala nam na dowolne i bezpłatne jej wykorzystanie w gospodarstwie domowym.

Nasza oferta obejmuje:

• studnia głębinowa, • wykonanie odwiertu, • zabudowanie w otworze rur studziennych wraz z filtrem, • próbne pompowanie, • wykonanie osypki żwirowej lub piaskowej warstwy wodonośnej, • uszczelnienie rury nadfiltrowej.

 

Studnia głębinowa – budowa studni głębinowej

Zanim zaczniemy budować studnie głębinowa, zastanawiamy się, jak głęboko należny będzie wiercić. Przecież od tego zależy cena jaką zapłacimy za wywiercenie studni.

Najprostszy sposób to zapytać kogoś kto w okolicy ma już taką studnię, oczywiście nie będzie to dokładna informacja, ale coś już na temat naszej budowy będziemy wiedzieć.

Generalnie cała usługa dowiercenia się do wody polega na wwierceniu się do warstwy wodonośnej a następnie wpuścić tam rurę na głębokość ok. 5m.

Na śląsku głębokość studni głębinowej to zwykle okolice 18m, oczywiście to tylko przybliżona głębokość, związane jest to iż Śląsk ma bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną gruntu.